Giới thiệu
Trung Tâm LaLaPha Music, Âm Nhạc – Hội Họa Đức Hòa chuyên đào tạo, ươm mầm tài năng trẻ.