PHÒNG THU ÂM
Studio Nhạc Họa Đức Hòa hân hạnh phục vụ thu âm, thu đọc cho các bạn đam mê ca hát, chuyên và không chuyên.

***Đang tạm ngưng cho việc sửa chửa cơ sở