Đăng Ký Thi Năng Khiếu
ĐK Thi Để Được Cấp Chứng Nhận học năng khiếu tại LaLaPha Music

NỘI DUNG THI MÔN ORGAN

1.  Chứng Nhận Organ Sơ Cấp:

+ Nhạc lý: trắc nghiệm

+ Luyện ngón: 1 bài

+ Độc tấu: 1 ca khúc hoàn chỉnh (thiếu nhi hoặc người lớn)

2.  Chứng nhận Organ Cơ bản I:

+ Nhạc lý: trắc nghiệm

+ Luyện ngón: 2 bài

+ Độc tấu: 2 ca khúc VN và 1 ca khúc nước ngoài

3.  Chứng nhận Organ Cơ bản II:

+ Nhạc lý: trắc nghiệm

+ Luyện ngón: 1 bài

+ Độc tấu: 1 ca khúc VN và 1 ca khúc nước ngoài

+ Đệm hát: 1 ca khúc VN

4.  Chứng nhận Organ Nâng Cao I:

+ Nhạc lý: trắc nghiệm

+ Độc tấu: 1 ca khúc VN và 1 ca khúc NN (phức tạp)    

+ Đệm hát: 2 ca khúc VN (màu sắc âm nhạc khác nhau)

5.  Chứng nhận Organ Nâng Cao I:

+ Nhạc lý: trắc nghiệm

+ Độc tấu: 1 ca khúc VN và 1 ca khúc NN (phức tạp)    

+ Đệm hát: 2 ca khúc VN (1 ca khúc tự soạn đệm)

 

 

NỘI DUNG THI MÔN VẼ

1.  Chứng Nhận Vẽ Sơ Cấp:

+ Lý thuyết: trắc nghiệm

+ Luyện màu: tô màu bức tranh hoàn chỉnh

+ Vẽ: 1 chi tiết đơn giản

2.  Chứng nhận Vẽ Cơ bản I:

+ Lý thuyết: trắc nghiệm

+ Luyện nét: 1 bài

+ Vẽ: 1 bức tranh có ít nhất 3 chi tiết trên giấy A4, A3

3.  Chứng nhận Vẽ  Cơ bản II:

+ Lý thuyết: trắc nghiệm

+ Luyện nét: 1 bài

+ Vẽ: 1 bức tranh theo chủ đề có sẵn

+ Vẽ: tự phát họa và vẽ theo chủ đề bốc thăm

4.  Chứng nhận Vẽ Nâng Cao I:

+ Lý thuyết: trắc nghiệm

+ Vẽ chì: tượng vạt mảng

+ Vẽ màu: cách điệu đơn giản

5.  Chứng nhận Vẽ Nâng Cao I:

+ Lý thuyết: trắc nghiệm

+ Vẽ chì: tượng nam/nữ

+ Vẽ màu: cách điệu phức tạp

 

 

 

NỘI DUNG THI MÔN THANH NHẠC

1.  Chứng nhận Thanh Nhạc Sơ Cấp:

+ Nhạc lý: trắc nghiệm

+ Luyện thanh: 1 bài

+ Hát: 1 ca khúc hoàn chỉnh (thiếu nhi hoặc người lớn)

2.  Chứng nhận Thanh Nhạc Cơ bản I:

+ Nhạc lý: trắc nghiệm

+ Luyện thanh: 2 bài

+ Hát: 2 ca khúc VN (màu sắc khác nhau)

3.  Chứng nhận Thanh Nhạc Cơ bản II:

+ Nhạc lý: trắc nghiệm

 + Xướng âm: 1 bài

+ Hát: 1 ca khúc VN và 1 ca khúc  dân ca VN

4.  Chứng nhận Thanh Nhạc Nâng Cao I:

+ Nhạc lý: trắc nghiệm

+ Xướng âm: 1 bài

+ Hát: 2 ca khúc VN và 1 ca khúc nước ngoài lời Việt

5.  Chứng nhận Thanh Nhạc Nâng Cao II:

+ Nhạc lý: trắc nghiệm

+ Xướng âm: 1 bài

+ Hát: 2 ca khúc VN và 1 ca khúc nước ngoài lời Việt (hát - đàn 1 ca khúc đơn giản)

Các tin khác