Học Phí T02/2020
Thông báo học phí Học Âm Nhạc Mỹ Thuật Đức Hòa - Long An

HỌC PHÍ THU THEO KHÓA HỌC TỪNG MÔN VÀ TỪNG LỨA TUỔI KHÁC NHAU


VUI LÒNG LIÊN HỆ

////////

TRUNG TÂM LALAPHA MUSIC

NHẠC HỌA ĐỨC HÒA

///////////

CHUYÊN DẠY: ORGAN PIANO GUITAR THANH NHAC - ĐÀN TRANH  MỸ THUẬT ÔN THI NĂNG KHIẾU SPMN, SPÂN, THANH NHẠC

//////////

09.88.09.8183 (T. PHIÊN)

091929.9193 (C. NHUNG)

WED:  lalaphamusic.com

          nhachoaduchoa.com


Các tin khác