Lịch Học Môn Mỹ Thuật

HV click vào để chọn ca học phù hợp

LỊCH HỌC MÔN MỸ THUẬT

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Ca sáng

 

 

 

 

 

 

 

Ca chiều

 

 

 

 

 

 

 

Ca tối

x

x

x

x

x

 

x

(giờ dạy và học là chọn dấu x)

 

·        Giờ học bôi đen dành cho học kèm: 1 – 2 HV/môn

·        Giờ còn lại là học tập thể từ 5 – 15 học viên

 

Ca học

Sáng

Chiều

Tối

Ca 1

Không học

Không học

05:30 - 07:00 PM

Ca 2

Không học

Không học

07:00 - 08:30 PM

Ca 3

Không học

Không học

Không học

 

 

 

 

Các tin khác