Lịch Học Môn Organ - Piano

HV click vào để chọn ca học phù hợp

LỊCH HỌC MÔN ORGAN  PIANO

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Ca sáng

x

Call

OFF

Call

x

 OFF

 OFF

Ca chiều

x

x

x

x

x

x

 OFF

Ca tối

x

T2+3

x

Call

x

T2+3 

 OFF

(giờ dạy và học là chọn dấu x = có dạy cả 3 ca)

 

·        Giờ học bôi đen dành cho học kèm: 1 – 2 HV/môn

·        Giờ còn lại là học tập thể từ 5 – 10 học viên

 

Ca học

Sáng

Chiều

Tối

Ca 1

 07:30 - 08:30 AM

01:00 - 02:00 PM

05:30 - 07:00 PM

Ca 2

08:30 - 10:00 AM

 02:00 - 03:30 PM

07:00 - 08:30 PM

Ca 3

10:00 - 11:00 AM

03:30 - 05:00 PM

08:30 - 09:30 PM

 

 

 

 

 

Các tin khác