Lịch Luyện Thi Năng Khiếu Âm Nhạc

HV click vào để chọn ca học phù hợp

LỊCH HỌC LUYỆN THI NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Ca sáng

 

x

 

x

 

 

 

Ca chiều

x

x

x

x

x

 

x

Ca tối

x

x

x

x

x

 

x

(giờ dạy và học là chọn dấu x)

 

·        Giờ học bôi đen dành cho học kèm: 1 – 2 HV/môn

·        Giờ còn lại là học tập thể từ 5 – 10 học viên

 

Ca học

Sáng

Chiều

Tối

Ca 1

 07:30 - 08:30 AM

01:00 - 02:00 PM

Không học

Ca 2

08:30 - 10:00 AM

 02:00 - 03:30 PM

07:00 - 08:30 PM

Ca 3

10:00 - 11:00 AM

03:30 - 05:00 PM

08:30 - 09:30 PM

 

 

 

 

Các tin khác